Minimalny wiek do palenia tytoniu w Polsce i na świecie?

Młody człowiek pali papierosa w polu, szkodliwość dla płucMinimalny wiek do palenia tytoniu jest różny w zależności od kraju czy regionu świata.  Palenie tytoniu jest swego rodzaju owocem zakazanym. Wszędzie mówi się i pisze o jego szkodliwości i niszczącym działaniu.

Dlatego też niemal w każdym kraju na świecie obowiązują restrykcje dotyczące tego, w jakim wieku można kupować i palić papierosy. Wiadomo jednak, że co kraj, to obyczaj i prawo, dotyczące progu pozwalającego kupić papierosy, może być w każdym państwie inne.

W krajach muzułmańskich na zezwolenie sprzedaży wyrobów tytoniowych wpływa religia, w USA – walka z

 Jaki jest minimalny wiek do palenia na świecie?

 

Wyroby tytoniowe, podobnie jak alkohol, uznawane są za używki i jako takie, nie są dozwolone dla dzieci i młodzieży. Każdy kraj posiada swoje własne restrykcje podyktowane wewnętrznymi uwarunkowaniami i ustaleniami.

Na ogół jednak, za minimalny wiek do palenia tytoniu uznaje się próg osiągnięcia przez młodego człowieka pełnoletności. W poszczególnych krajach wygląda to inaczej.

Wiek osiągnięcia przez młodzież pełnoletności oraz wiek, od którego w różnych krajach świata można kupować papierosy:

  • Niemcy – 18 lat,
  • Włochy -18 lat,
  • Wielka Brytania – 18 lat,
  • USA – 18 lat,
  • Japonia – 20 lat,
  • Dania – 18 lat,
  • Holandia – 18 lat,
  • Francja – 18 lat,
  • Australia – 18 lat.

W Polsce nabywać i palić papierosy od ukończenia 18 lat.

Czasami, alkohol i papierosy można kupić wcześniej, bo już od 16. roku życia (niezależnie od osiągnięcia pełnoletności w sensie prawnym). Podobny zabieg może wynikać z przekonania, że pełnoletność (czyli samodecydowanie) a decyzja o tym, czy zacząć palić papierosy, to dwie różne kwestie.

Na szczęście jednak, rządy wielu państw, dokładnie analizując aktualne, przerażające doniesienia o rosnącej liczbie małoletnich palaczy oraz coraz dokładniejsze badania na temat szkodliwości palenia, podniosły minimalny wiek do palenia tytoniu. Aby tym samym podjąć walkę z coraz bardziej rosnącą liczbą nałogowych palaczy, w wieku poniżej 18 lat.

Wyższy wiek sprzedaży papierosów we Francji

W ostatnim czasie, na przykład Francja zniosła możliwość zakupu papierosów, która dotychczas zezwalała na to już szesnastolatkom. Aktualne prawo umożliwia to dopiero osobom pełnoletnim, czyli tym, które ukończyły 18. rok życia.

Podobna sytuacja miała miejsce także w Holandii.

Polska trzecim światowym eksporterem papierosów na świecie

Palenie i alkohol tylko po ukończeniu 21 roku życia

W świecie obserwujemy również odwrotną sytuację. Osiągnięcie przez młodego człowieka pełnoletności następuje, gdy ten skończy 18 lat. Ale prawo do spożywania alkoholu i palenia papierosów nabywa dopiero w wieku 21 lat.

21 rok zycia

Przykładami państw, które podjęły taką decyzję, są, między innymi, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. To bardzo ciekawe podejście, które w świetle zastraszających faktów, wydaje się jeszcze słuszniejsze. Młode organizmy są bowiem znacznie bardziej podatne na uzależniające działanie nikotyny, dlatego też im bardziej przesunie się wiek, w którym można zacząć palić, tym mniejsza szansa, że kolejne młode osoby będą sięgać po ten zgubny nałóg.

Podniesienie tej granicy może sprawić również, że młodzież będzie podejmować bardziej świadomą decyzję i, być może, dziesięć razy się zastanowi, zanim sięgnie po paczkę papierosów.

Tymczasem próg szesnastu czy osiemnastu lat wydaje się zbyt niski, by realnie ocenić zagrożenie, które drzemie w wyrobach tytoniowych. Nałóg najczęściej zaczyna się niewinnie — jeden papieros na imprezie, później sporadyczny „dymek” ze znajomymi przed szkołą.

W ten sposób, w krótkim czasie, możemy dotrzeć do paczki dziennie! Człowiek, który ma już skończone 21. lat, podchodzi do życia nieco bardziej świadomie i dokładniej analizuje swoje postępowanie.

Minimalny wiek do palenia – 100 lat?

Oprócz podniesienia progu wiekowego, po którym można zacząć palić, rządy krajów na całym świecie wymyślają coraz to nowsze pomysły na zniechęcenie swoich obywateli do palenia papierosów. Niektóre działania cechuje prawdziwa finezja i fantazja. Na przykład na Hawajach stworzono projekt ustawy, który pozwala palić, dopiero gdy człowiek skończy… 100 lat!

To wcale nie żart! Aktualne prawo, obowiązujące od 2016 roku, pozwala na zakup wyrobów tytoniowych po skończeniu 21. roku życia. Projekt ustawy zakłada jednak, że co roku próg wiekowy podnosi się o 10 lat. Tym sposobem, w 2024 tytoń wolno będzie palić jedynie stulatkom. Pomysłodawcą jest kongresmen Richard Creagan, emerytowany lekarz, który papierosy uznał za największe zło współczesnego świata.

Papierosy a marihuana: porównanie  

Zakazywać czy nie?

Na koniec rodzi się pytanie — Czy sukcesywne podnoszenie wieku, w którym można kupić papierosy, realnie wpłynie na próby zniechęcenia społeczeństw całego świata do palenia?

Wiadomo przecież nie od dziś, że owoc zakazany smakuje najlepiej, a co za tym idzie, będzie jeszcze bardziej pożądany.

Czy więc można dorosłym ludziom czegoś zakazać i oczekiwać, że zakaz ten będzie rzetelnie respektowany?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *