Regulamin sklepu

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 ¹. KC, Dz.U.2014.0.121 tj. ust. z 23.04.1964 r. z
późniejszymi zmianami).
Produkt/Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Konsumentem, a
Sprzedawcą.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep – Sklep internetowy do składania zamówień prowadzony przez Sprzedawcę.
Sprzedawca – właściciel Sklepu internetowego.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między
Konsumentem, a Sprzedawcą.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.
827, opublikowana 24.06.2014 r.)

§1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym
www.tytonpapierosowy.pl
2. Właścicielem Sklepu jest: Jan Kroczek  Poznańska 9, 85-129 Bydgoszcz REGON: 341399038

NIP: 9531216648

NIP (stary format): 953-121-66-48

e-mail: leonard23@hush.com

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Konsumentem.
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.
5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez adres e-mail dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2. O całkowitej cenie zakupu wraz z kosztami przesyłki oraz innymi kosztami Konsument jest
informowany podczas składania zamówienia.

3. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia następuje drogą elektroniczną. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą następuje w miejscu wskazanym przez Konsumenta, po uprzedniej weryfikacji jego wieku.

4. Dla obu stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu podczas składania
zamówienia, a w szczególności: cena produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu,
termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Konsument, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3
Płatności

1. Konsument może skorzystać z wyboru określonej formy płatności zgodnie z informacją zawartą na
stronie internetowej Sklepu.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili
pozytywnej autoryzacji transakcji.

§4
Wysyłka towaru

1. Brak możliwości wysyłki towaru. Towar dostarcza Sprzedawca do uzgodnionego z Konsumentem miejsca.

§5
Reklamacje

1. Konsument w momencie zawarcia Umowy ma możliwość dokładnego obejrzenia towaru. Jeśli nie stwierdzi wad, nie ma możliwości późniejszego zwrotu towaru.

§6
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
wyłącznie w celu realizacji zamówienia i czynności związanych z zakupionym
produktem.

2. Konsument ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania
zaprzestania ich przetwarzania.

§7
Własność intelektualna

Wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej Sklepu, a w szczególności zamieszczane tam
zdjęcia i opisy produktów są własnością Sprzedawcy. Ich kopiowanie i udostępnianie bez pisemnej zgody
Sprzedawcy jest zabronione.

§8
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zachodzące zmiany w niniejszym Regulaminie muszą zostać niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej Sklepu w postaci nowego Regulaminu.

3. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu w czasie dokonywania transakcji zostanie
przesłana Konsumentowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w
ust. 3.

5. Sklep uznaje, iż Konsument zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do
końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.