Czy palenie papierosów jest grzechem? Stanowisko Kościoła Katolickiego

jak oczyścić organizm z nikotynyInstytucja Kościoła od wieków reguluje kwestie związane z codziennym życiem katolików na całym świecie.

Istnieją oczywiście prawdy objawione oraz dogmaty zawarte w Piśmie Świętym, którymi osoba wierząca może się kierować.

Jednak w wielu sprawach, szczególnie tych o współczesnym charakterze, nieobecnych w dawnych czasach, Kościół Katolicki przedstawia swoje stanowisko poprzez głowę Kościoła — papieża.

Przez stulecia Kościół miał bardzo silny głos w debatach na wiele różnych tematów, szczególnie tych, które budziły kontrowersje i wątpliwości.

Pojawienie się tytoniu w Europie należało właśnie do takich wydarzeń. Jak wiadomo, przez długi czas roślina ta była uznawana w nowożytnym świecie za dzieło diabła i wówczas Kościół Katolicki zakazał jej stosowania.

Z biegiem czasu zmienił stanowisko i palenie znów stało się możliwe. A jak sytuacja wygląda dziś? Czy palenie papierosów jest grzechem?

Czy palenie papierosów to problem natury moralnej?

Na co dzień wydaje nam się, że pewne kwestie życiowe nijak się mają do wyznawanej religii. Nawet osoby głęboko wierzące, oddzielają niektóre aspekty codzienności od ustaleń wiary. Tymczasem, religie regulują zdecydowaną większość możliwych sposobów postępowania w różnych sytuacjach oraz to, co wolno, a czego nie wolno robić osobie wierzącej. Jak więc jest z tytoniem? Czy palenie papierosów jest grzechem?

Warto wspomnieć na początku, że w samym Piśmie Świętym nie ma konkretnych wytycznych na temat palenia tytoniu. Istnieje jednak szereg wskazówek co do nałogów oraz zniewolenia ciała różnego rodzaju. Papierosy niewątpliwie zalicza się do używek, a ich stosowanie określane jako nałóg. W takim ujęciu tego problemu stanowisko Kościoła jest jednoznaczne.

Każdy nałóg jest zły. Sytuacja, w której nasze ciało niejako pragnie, żebyśmy zapalili, jest swego rodzaju zniewoleniem. Nie jest przecież niczym dziwnym, że nałogowi palacze, niejednokrotnie, potrzebę zapalenia przedkładają nad wszystko inne. Z powodzeniem możemy sobie odmówić innych przyjemności, ale na paczkę papierosów zawsze muszą znaleźć się środki w domowym budżecie. W pewnym sensie jest to więc również występek przeciwko rodzinie (jeśli taką posiadamy), ponieważ własną potrzebę stawiamy wyżej niż potrzeby innych członków rodziny.

Ciało jako świątynia

W religii katolickiej ciało człowieka stanowi jego doczesną powłokę, czyli to, czym posługujemy się za życia. Kościół naucza, że w życiu pozagrobowym nie będzie nam ono więcej potrzebne. Jednak na Ziemi musimy o nie szczególnie dbać i nie narażać świadomie na żaden uszczerbek. Ciało jest darem od Boga i jako dar musi być pielęgnowane, a wszelkie nałogi nie służą zdrowiu i dobrej kondycji naszego organizmu.

Szkodliwy wpływ palenia na zdrowie człowieka naukowcy udowodnili w wielu badaniach. Lekarze są zgodni co do tego, że jest to nałóg, który wystawia nasz organizm na poważne ryzyko wielu chorób i schorzeń. Takie działanie ze strony osoby wierzącej uznaje się za grzech, jako że świadomie pozwala ona niszczyć swój organizm przez szkodliwe substancje.

Palenie jako zanieczyszczanie powietrza

Rozważając kwestię, czy palenie papierosów jest grzechem, nie sposób nie wspomnieć o aspekcie społecznym. Jeśli w danej grupie osób znajdują się sami palacze, wówczas na ogół „nie wchodzą sobie w drogę”. Jednak, gdy znajdzie się w niej choćby jedna osoba niepaląca, dym papierosowy będzie dla niej ogromnym problemem. Palacze często nie dostrzegają drugiej strony medalu, czyli tego, że innym w naszym otoczeniu może palenie przeszkadzać. Taka postawa również może być traktowana jako grzech, ponieważ jest to brak miłości bliźniego.

Palenie papierosów ma też inny aspekt — generuje zanieczyszczenia. Niedopałek wyrzucony na chodnik zaśmieca otoczenie. Może również szkodzić zwierzętom, jeśli nieopatrznie wezmą go za coś do jedzenia.

Ta „resztka” z papierosa może być także bardzo niebezpieczna.  Niedogaszony papieros może spowodować zaprószenie ognia, a nawet pożar. W tym kontekście palenie również jest grzechem, ponieważ stwarza poważne zagrożenie dla otoczenia.

Już próbowałeś nasz tytoń Marlboro?

Kościół Katolicki a palenie papierosów — czy palacze nie pójdą do nieba?

W świetle wszystkich znanych faktów na temat palenia, stosunek Kościoła do tego nałogu wydaje się niepodważalny i jednoznaczny. Palenie jest grzechem, bo to świadome (przynajmniej do czasu, gdy nie stanie się trudnym do wyleczenia nałogiem) działanie na szkodę nie tylko własnego organizmu, ale również osób z naszego otoczenia.

Już od dawna znane jest bowiem pojęcie biernego palenia, gdy bez naszej woli jesteśmy narażeni na działanie dymu tytoniowego. Mimo szeroko zakrojonych działań, mających na celu ograniczenie wszechobecnego dymu w miejscach publicznych, osób palących jest wciąż bardzo dużo i nie zawsze stosują się oni do ustalonych zasad.

Czy to jednak znaczy, że palacze nie zostaną zbawieni? Cóż, zgodnie z naukami Kościoła oraz słowami Pisma Świętego, każdy człowiek jest grzeszny. Mimo tego powinien ze wszystkich sił starać się postępować właściwie.

Co w tym przypadku oznacza dbanie o swoje ciało i nienarażanie go na chorobę i zniszczenie. Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła Katolickiego, najlepiej nie wystawiać się więc na pokusę. Nie zaczynać palić, by później nie musieć wychodzić ze szkodliwego nałogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Czy palenie papierosów jest grzechem? Stanowisko Kościoła Katolickiego”