Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – najważniejsze punkty dla palaczy

Uzależnienie od palenia papierosów dotyka bardzo wiele osób. Ludzie sięgają po używkę, myśląc że nałóg ten nie jest taki groźny, jak mówią badania i szybko wpadają w jego sidła. To doprowadza do tego, że narażają na niebezpieczne konsekwencje zdrowotne nie tylko siebie, ale także najbliższe otoczenie. W odwiedzi na to polskie ustawodawstwo, dokonało nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadzając różnego rodzaju zakazy dotykające palaczy, a także innych podmiotów działających na określonym rynku. Ustawa antynikotynowa została znowelizowana w 2010 roku, a następnie w 2016 roku, kiedy swoim zasięgiem objęła również e-papierosy. Jakie punkty są szczególnie istotne dla palaczy? Ustawa tytoniowa dla palaczy.

Zakaz palenia w miejscach publicznych

Ważnym aspektem zawartym w ustawie antynikotynowej, który bezpośrednio uderza w osoby palące, jest zakaz palenia w miejscach publicznych. Przepisy uniemożliwiają stosowanie wyrobów tytoniowych w środkach transportu publicznego, na przykład taksówkach, samochodach służbowych, miejscach publicznych przeznaczonych do wypoczynku oraz zabawy dzieci. Co więcej, nie wolno również palić na przystankach komunikacji miejskiej. Wskazanym zakazem objęte są również szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, a ponadto placówki oświaty.

Palarnia – specjalne miejsce wyznaczone dla palących

Zgodnie z ustawą palacze będą mogli palić tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Jednym z nich jest palarnia. Właściciele restauracji dysponujący co najmniej dwiema salami konsumpcyjnymi mogą jedną z nich przeznaczyć dla osób palących. Jednakże pomieszczenie takie musi być zamknięte oraz wentylowane, w taki sposób, aby dym papierosowy nie przenikał do innych pomieszczeń.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – najważniejsze punkty dla palaczy

Ustawa tytoniowa – kary za złamanie zakazu palenia

Istotną kwestią ważną dla osób palących jest również wysokość kary, która przewidziana jest za niezastosowanie się do wytycznych. W myśl wskazanej ustawy odpowiedzialność za naruszenie zakazu palenia nie spoczywa na właścicielu obiektu, a bezpośrednio na palaczu. W tym przypadku karą obarczyć można tylko osobę, która bezpośrednio łamie określony zakaz. Grzywna za naruszenie przepisów może wynieść nawet 500 zł.

Przepisy dotyczące papierosów elektronicznych

W roku 2016 ustawa antynikotynowa została znowelizowana w zakresie dotyczącym wykorzystania e-papierosów i innych istotnych aspektów. Nowa regulacja ogranicza miejsca używania papierosów elektronicznych, określając je analogicznie do wytycznych dotychczas obowiązujących. W związku z tym w myśl zapisów prawa palacze nie mogą używać e-papierosów w miejscach publicznych, takich jak przystanki, szkoły, obiekty sportowo-rekreacyjne, a ponadto miejsca pracy. Istotną sprawą dla osób palących są miejsca, w których mogą korzystać z palarni. Mogą być one zorganizowane w restauracjach, hotelach, zakładach pracy przy domach starości. Nowe przepisy pozwalają na zorganizowanie takiej przestrzeni także na terenie całodobowych oddziałów psychiatrycznych, które dysponują warunkami wzmocnionego, a ponadto maksymalnego zabezpieczenia.

Zakup transgraniczny na odległość

Osoby palące powinny także zainteresować się aspektem związanym z możliwościami dotyczącymi zakupu produktów tytoniowych. Istotną sprawą jest na pewno zakaz sprzedaży transgranicznej na odległość, na przykład przez internet. Kwestia ta dotyczy wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów i pojemników z płynem zawierającym nikotynę do ponownego ich napełnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *