Gdzie nie wolno palić w świetle ustawy?

Palenie papierosów stwarza duże niebezpieczeństwo zdrowotne nie tylko dla osoby, która dotknięta jest nałogiem, ale także całego otoczenia. Każdy człowiek ma wybór i jeżeli nie chce rujnować swojego zdrowia przez niszczycielskie uzależnienie, nikt inny na takie ryzyko nie powinien narażać. W związku z tym prawodawstwo polskie wzięło pod ochronę biernych palaczy i uregulowało kwestię związaną z paleniem w miejscach publicznych. W tym celu w życie weszła ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowelizacja wprowadziła całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych, a także środkach transportu publicznego. Gdzie nie wolno palić w świetle ustawy? – sprawdźmy.

Osoby, które zostały pozbawione możliwości palenia tytoniu w takich miejscach jak pub czy kawiarnia zaczęły korzystać z e-papierosów. Jest to zamiennik tradycyjnej używki, który nie zawiera tak wielu trujących substancji, jednakże badacze wykryli w nich większe stężenie związku określanego jako benzaldehyd. Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2016, usługodawca uregulował także aspekt dotyczący papierosów elektronicznych. Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie wyżej wskazanej ustawy zakaz palenia dotyczy także e-papierosów.

Zakaz palenia papierosów – oznaczenia miejsc publicznych

Obowiązujące przepisy wyraźnie podkreślają, że w miejscach publicznych, na których terenie obowiązuje zakaz palenia, trzeba bezwzględnie umieścić właściwe oznaczenia oraz tabliczki. Realizacja tego działania należy do właścicieli bądź zarządców obiektów. Brak przestrzegania tego wymogu jest niezwykle kosztowny i grozi bardzo wysoką karą grzywny, która może wynieść nawet 2000 zł. Co więcej, podkreślić należy także fakt, że złamanie zakazu palenia skutkuje karą w wysokości do 500 zł.

gdzie nie wolno palić w świetle ustawy

Palenie papierosów i środki transportu publicznego

Nowelizacja ustawy wprowadziła również zakaz palenia na przystankach komunikacji publicznej. Jak również środkach pasażerskiego transportu publicznego, a także lokalizacjach, które służą obsłudze podróżnych. Mimo unormowania tutaj także konieczne jest umieszczenie stosowanej informacji o braku możliwości palenia.

W jakich miejscach nie można palić papierosów w świetle przytoczonej ustawy?

Przepisy obowiązujące w Polsce wskazują między innymi na następujące lokalizacje, w których nie wolno palić wyrobów tytoniowych, a mianowicie:

 • zakłady opieki zdrowotnej, a także w inne pomieszczenia, w których udziela się świadczeń zdrowotnych,
 • jednostki organizacyjne systemu oświaty oraz pomocy społecznej,
 • uczelnie,
 • pomieszczenia zakładów pracy,
 • obiekty kultury oraz wypoczynku do użytku publicznego,
 • przystanki komunikacji publicznej,
 • środki pasażerskiego transportu publicznego i inne budynki, które służą obsłudze podróżnych,
 • lokale gastronomiczne,
 • obiekty sportowe,
 • ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw najmłodszych,
 • inne obiekty o charakterze publicznym.

W pewnych przestrzeniach można wyznaczyć specjalny lokal, w którym palenie papierosów jest możliwe. Jest to tak zwana palarnia. Do tego celu potrzebne jest przygotowanie wyodrębnionego konstrukcyjnie odpowiednio oznaczonego miejsca przeznaczonego wyłącznie do palenia. Musi ono mieć wywiewną wentylację mechaniczną bądź też system filtracyjny uniemożliwiający przenikanie dymu do innych pomieszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *