Najwięksi Importerzy, Eksporterzy i Producenci Tytoniu i Papierosów

kontenery największych producentów tytoniu na świecie

Historia tytoniu jest prawie tak stara, jak ludzkość. Świat się zmienia, a określona roślina nie traci na popularności.

Nie brakuje przeciwników, krytyków, naukowych dowodów potwierdzających negatywne działanie używki na organizm człowieka, a mimo wszystko pozostaje ona najczęściej uprawianą na świecie rośliną, która nie jest przeznaczona na cele spożywcze.

Dzieje się tak dlatego, że ostateczni odbiorcy wyrobów tytoniowych wciąż pozostają w sidłach nałogu. Co więcej, z roku na rok liczba palaczy systematycznie wzrasta.

Osoby uzależnione nie wierzą, że negatywne informacje dotyczące działania tytoniu są prawdziwe. Tak wiele jest przecież faktów, które się wykluczają.

Tytoń jednak pozostaje jednym z najpopularniejszych typów używek, przez co jest też jednym z najpopularniejszych i najbardziej zyskownych towarów, co wpłynęło na rozwój produkcji i światowej wymiany handlowej tytoniu oraz wyrobów tytoniowych.

Jakie kraje mają największy udział w produkcji, imporcie oraz eksporcie tytoniu? Jakie państwa to eksporterzy tytoniu na świecie, a jakie to importerzy?

Najwięksi Producenci Tytoniu na Świecie

Plantacje tytoniu znajdują się w różnych obszarach ziemskiego globu, począwszy od strefy tropikalnej po umiarkowaną. Uprawa rośliny jest ważnym elementem gospodarki w ponad 30 krajach, wśród których wymienia się Argentynę, Brazylię, Chiny, Grecję, Włochy, Mozambik, Tanzanię, Hiszpanię, Turcję, a także Stany Zjednoczone. Największymi producentami jednak są:

Kraje najwięksi producenci tytoniu na świecie, dane statystyczne 2020
Źródło: Statista

Najwięksi producenci tytoniu na świecie (kraje):

 1. Chiny
 2. Indie
 3. Brazylia
 4. Zimbabwe
 5. Stany Zjednoczone
 6. Indonezja
 7. Zambia
 8. Bangladesz
 9. Tanzania
 10. Argentyna

Najczęściej uprawia się trzy rodzaje tytoniu, a mianowicie: Virginia, Burley, a ponadto tytoń orientalny. Oczywiście wymagają one różnych warunków klimatycznych.

Pierwszy z wymienionych gatunków produkuje się między innymi w Argentynie, Brazylii, Chinach, Indiach, czy USA.

Plantacje tytoniu Burley zlokalizowane są przede wszystkim w Ameryce Środkowej, Ugandzie oraz USA.

Tytoń orientalny jest to najbardziej wytrzymała odmiana i wytwarzany jest na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie.

W świecie tytoniu istnieją też najwięksi gracze międzynarodowe, czyli firmy produkujące i sprzedające tytoń.

Firmy produkujące najwięcej tytoniu na świecie według przychodu
Źródło: Statista

Najwięksi producenci tytoniu na świecie (firmy):

 1. British American Tobacco
 2. Philip Morris International
 3. Imperial Brands
 4. Japan Tobacco
 5. Altria Group
 6. ITC
 7. Gudang Garam
 8. KT&G

Dalej dowiesz się o największych importerach i eksporterach tytoniu.

Światowa wymiana handlowa

Mapa, produkcja tytoniu na świecie

 

Najwięksi eksporterzy tytoniu i wyrobów tytoniowych na świecie

Handel tytoniem odbywa się zarówno w granicach państw największych producentów, jak i na rynkach międzynarodowych. Eksporterzy wyrobów tytoniowych są najczęściej także importerami tytoniu. Jest to spowodowane tym, że do komponowania różnych mieszanek tytoniowych niezbędne są różnorakie typy surowca pochodzące z odmiennych obszarów uprawy.

Podkreślić należy fakt, że światowe obroty handlowe z roku na rok systematycznie się zwiększają. Najważniejszym światowym dostawcą nieprzetworzonego tytoniu na rynki międzynarodowe jest Ameryka Południowa.

Biorąc pod uwagę udział poszczególnych państw tego kontynentu, największym eksporterem jest Brazylia. Wśród podstawowych odbiorców tytoniu brazylijskiego wymienia się Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Chiny, a także Rosję.

Wskazać należy także, że wysokie miejsce w klasyfikacji światowej zajmuje również Unia Europejska. Kraje członkowskie najbardziej zaangażowane w eksport tytoniu to Włochy, Belgia, Niemcy, Grecja oraz Polska!

W przypadku eksportu wyrobów tytoniowych największymi światowymi eksporterami są następujące kraje: Unia Europejska, Indonezja oraz Chiny. Dominującą rolę w eksporcie papierosów, jeżeli chodzi o państwa członkowskie pełnią Niemcy, Holandia oraz Polska.

Zobacz tabelę z największymi eksporterami:

największy eksporterzy tytoniu na świecie, tabela z danymi 2018
Źródło: WorldsTopExports.com

Wspieramy polski eksport! Zobacz naszą ofertę tytoni.

Najwięksi eksporterzy tytoniu i wyrobów tytoniowych na świecie:

 1. Polska
 2. Niemcy
 3. Holandia
 4. Hongkong
 5. Stany Zjednoczone
 6. Singapur
 7. Indonezja
 8. Litwa
 9. Korea Południowa
 10. Czechy

Dalej zobacz, kto najwięcej pali i eksportuje papierosów.

Importerzy tytoniu oraz wyrobów tytoniowych na świecie

W odniesieniu do drugiej kategorii związanej z handlem zagranicznym, a mianowicie importu tytoniu, największy udział w światowym rynku zajmuje Unia Europejska.

W dalszej kolejności wśród importerów wymienia się Rosję, Stany Zjednoczone, a także Chiny. Wśród państw członkowskich zasadnicze miejsce w tej kategorii należy się Niemcom, Holandii, Belgii, Francji, a także Polsce. 

Natomiast do największych importerów papierosów zalicza się Unię Europejską, Japonię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny oraz Arabię Saudyjską. W Europie znaczącymi odbiorcami wyrobów tytoniowych są takie kraje jak Włochy, Francja, a ponadto Niemcy.

Zobacz konkretne dane w tej tabeli:

największy importerzy tytoniu na świecie, tabela z danymi 2018
Źródło: WorldsTopExports.com

Największymi importerami tytoniu są:

 1. Japonia
 2. Włochy
 3. Hiszpania
 4. Francja
 5. Niemcy
 6. Wietnam
 7. Singapur
 8. Hongkong
 9. Australia
 10. Holandia

 

Przerwa na  papierosa w inny sposób? Dowiedz się, jak!